Modulaarinen rakenne

KNF pumput perustuvat modulaariseen konseptiin. Jokainen pumpputyyppi perustuu kolmeen pääkomponenttiin: pumppupäähän, pumppurunkoon ja moottoriin.

Pumppupäässä käytettävät materiaalit voidaan korvata paremman kemiallisen kestävyyden takaavilla materiaaleilla. Useat eri moottorivaihtoehdot ja pumpun sisäiset kytkennät riippuen asiakkaan vaatimuksista.

Käytettäessä standardipumppua lähtökohtanan voidaan kaikki pumppumallit modifioida asikassovitteiseksi ratkaisuksi, tällöin puhutaan projektipumpusta.